prof. dr hab. Jacek Tabor dr hab. Igor T. Podolak dr Jarek Duda dr Krzysztof Misztal dr hab. Adam Roman dr Marek Śmieja dr Przemysław Spurek dr Marcin Żelawski dr Bartosz Zieliński dr Wojciech M. Czarnecki
mgr Maciej Brzeski mgr Stanisław Jastrzębski mgr Damian Leśniak mgr Maciej J. Mikulski mgr Agnieszka Pocha mgr Igor Sieradzki mgr Magdalena Wiercioch mgr Konrad Żołna mgr Jakub Chłędowski mgr Piotr Kowenzowski mgr Łukasz Maziarka

2018

Igor Podolak, Adam Roman, Marek Szykuła, Bartosz Zieliński A machine learning approach to synchronization of automata, EXPERT SYST APPL (2018), 357-371
A Roman, K Zmitrowicz, Inżynieria wymagań: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2018)

2017

Monika Brzychczy-Włoch, Krzysztof Misztal, Dorota Ochońska, Anna Plichta, Przemysław Spurek, Bartosz Zieliński Deep learning approach to bacterial colony classification, PLOS ONE vol. 12 (9) (2017), 1-14
Konrad Kamieniecki, Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Marek Śmieja, Jacek Tabor R Package CEC , NEUROCOMPUTING vol. 237 (2017), 410–413
Adam Roman Testowanie w praktyce. Studium przypadków 2.0., (2017), PWN
Krzysztof Hajto, Konrad Kamieniecki, Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek Split-and-merge Tweak in Cross Entropy Clustering, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT: 16TH IFIP TC8 INTERNATIONAL CONFERENCE (2017), 193 - 204
Jakub Kowalski, Adam Roman A New Evolutionary Algorithm for Synchronization vol. LNCS 10199 (2017), "Applications of Evolutionary Computation", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
A Roman, K Zmitrowicz, Testowanie oprogramowania w praktyce: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2017)
Adam Roman Inżynieria wymagań w praktyce. Studium przypadków, (2017), PWN
Adam Roman Data Validation Using Model-Based Testing and Finite Automata Synchronization, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1836 (2017), 020007

2016

Adam Roman, Karolina Zmitrowicz Testowanie w praktyce. Studium przypadków (redakcja), (2016), PWN
Michał Mnich, Adam Roman, Piotr Wawrzyniak Mutation churn model, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2016), 227-236
Maciej Chmielarz, Adam Roman, Lucjan Stapp Postgraduate Studies on Software Testing in Poland, SOFTWARE ENGINEERING: IMPROVING PRACTICE THROUGH RESEARCH (2016), 177-186
Rafał Babiarz, Adam Roman Dynamic Stylometry for Defect Prediction, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING (2016), 91-102
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of road coloring with prescribed reset words, J COMPUT SYST SCI (2016), 30
Krzysztof Misztal, Michał Podgórski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Arkadiusz Tomczyk Detection of Elongated Structures with Hierarchical Active Partitions and CEC-Based Image Representation, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 403 (2016), 159-168
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Ellipticity and circularity measuring via Kullback-Leibler divergence, J MATH IMAGING VIS vol. 55 (1) (2016), 136-150
Jakub Hyła, Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Optimal Ellipse Based Algorithm as an Approximate and Robust Solution of Minimum Volume Covering Ellipse Problem, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 9842 (2016), 240-250

2015

Adam Roman, Marek Szykuła Forward and backward synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 42(24) (2015), 9512-9527
Krzysztof Misztal, Emil Saeed, Khalid Saeed, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Cross entropy clustering approach to iris segmentation for biometrics purpose, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 31-40
Adam Roman Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia, (2015), PWN
Adam Roman, Vojtech Vorel Parameterized Complexity of Synchronization and Road Coloring, DISCRETE MATH THEOR vol. 17(1) (2015), 307-330
Mateusz Drewienkowski, Adam Roman A complete solution to the complexity of Synchronizing Road Coloring for non-binary alphabets, INFORM COMPUT vol. 242 (2015), 383-393
Adam Roman Testowanie i analiza mutacyjna, PROGRAMISTA vol. 6(37) (2015), 52-55
Adam Roman Programista jako tester, COMPUTERWORLD (2015), 24-25
J Tabor, P Spurek, K Kamieniecki, M Śmieja, K Misztal, Introduction to Cross-Entropy Clustering The R Package CEC, arXiv preprint arXiv:1508.04559 (2015)
K Misztal, Detection and ecognition of the circular and elliptical patterns, (2015)
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of Road Coloring with Prescribed Reset Words, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8977 (2015), 161-172

2014

A Szczepański, K Misztal, K Saeed, Pupil and iris detection algorithm for near-infrared capture devices, IFIP International Conference on Computer Information Systems and Industrial… (2014)
Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Marek Śmieja Subspaces Clustering Approach to Lossy Image Compression, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8838 (2014), 571-579
Adam Roman Testowanie eksploracyjne - cudowny lek czy zwykłe placebo?, SOFTWARE DEVELOPER'S JOURNAL (2014), 4-15
Agata Dróżdż, Marzena Frołow, Agata Kowalewska, Adam Roman, Bartosz Zieliński A new approach to automatic continuous artery diameter measurement , PROCEEDINGS OF THE 2014 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS vol. 2 (2014), 247–251

2013

Igor Podolak, Adam Roman Theoretical foundations and practical results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, COMPUT INTELL-US (2013), 357-388
Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Weighted Approach to Projective Clustering, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8104 (2013), 367-378
K Misztal, A Szczepanski, P Kocjan, K Saeed, J Tabor, Distribution estimation applied to face recognition as a simple and robust solution, Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE), 2013 International Conference on… (2013)
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Strict verification of approximate midconvexity on non-convex sets, MATH INEQUAL APPL vol. 16 (2013), 389–400
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor, Józef Tabor Midconvexity for finite sets, J INEQUAL APPL vol. 2013 (2013), 1-16
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Mahalanobis distance-based algorithm for ellipse growing in iris preprocessing, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8104 (2013), 158-167
Kamil Bartocha, William Beckler, Krzysztof Osiewalski, Adam Roman lastminute.com’s 12-week geo-experiment reveals a 43% uplift in Google AdWords values, GOOGLE ADWORDS BLOG, ADWORDS.BLOGSPOT.COM (2013), 3
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Detection of elliptical shapes via cross-entropy clustering, PATTERN RECOGNITION AND IMAGE ANALYSIS LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7887 (2013), 656-663
IT Podolak, A Roman, Theoretical foundations and experimental results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, Computational Intelligence 29 (2), 357-388 (2013)
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor, Józef Tabor Generalized midconvexity, BANACH CENTER PUBLICATIONS vol. 99 (2013), 207-215

2012

Rafał Kudłacik, Adam Roman, Hubert Wagner Effective synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 39 (2012), 11746-11757
Dariusz Jędrzejczyk, Igor Podolak, Adam Roman Application of Hierarchical Classifier to Minimal Synchronizing Word problem, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7267 (2012), 421-429
A Szczepański, M Szczepański, K Misztal, E Kulikowska, Analysis of the abdominal blood oxygenation signal of premature born babies, International Conference on Computer Vision and Graphics, 649-656 (2012)
A Roman, P–NP threshold for synchronizing road coloring, International Conference on Language and Automata Theory and Applications… (2012)
Krzysztof Misztal, Khalid Saeed, Jacek Tabor A new algorithm for rotation detection in iris pattern recognition, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. Computer Information Systems and Industrial Management, Volume 7564/2012 (2012), 135-145
Adam Roman O 'Epistemologii' Jana Woleńskiego - spojrzenie matematyka, DIAMETROS - AN ONLINE JOURNAL OF PHILOSOPHY (2012), 175-188
Adam Roman P--NP threshold for the Synchronizing Road Coloring, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7183 (2012), 482-492
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor, Józef Tabor Approximately Midconvex Functions vol. Springer Optimization and Its Applications (2012), "Functional Equations in Mathematical Analysis", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Krzysztof Misztal, Emil Saeed, Khalid Saeed, Jacek Tabor Iris Pattern Recognition with a New Mathematical Model to its Rotation Detection vol. 1 (2012), "Biometrics and Kansei Engineering", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)

2011

Igor Podolak, Adam Roman Risk function estimation for subproblems in a hierarchical classifier, PATTERN RECOGN LETT vol. 32(15) (2011), 2136-2142
Igor Podolak, Adam Roman Fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, PATTERN ANAL APPL vol. 14(4) (2011), 395-413
IT Podolak, A Roman, CORES: fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, Pattern Analysis and Applications 14 (4), 395-413 (2011)
Igor Podolak, Adam Roman Risk estimation for hierarchical classifier, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol. 6678 (2011), 156-163
Agnieszka Mielniczek (Deszyńska), Igor Podolak, Adam Roman On the number of clusterings in a hierarchical classification model with overlapping clusters, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 20 (2011), 137-157
A Roman, The NP-completeness of the road coloring problem, Information Processing Letters 111 (7), 342-347 (2011)
Krzysztof Chmiel, Adam Roman COMPAS - a computing package for synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 6482 (2011), 79-86
Adam Roman NP-completeness of the Road Coloring Problem, INFORM PROCESS LETT vol. 111 (2011), 342-347
Maria Foryś, Adam Roman Zbiór zadań z teorii języków formalnych i automatów, (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
K Misztal, P Spurek, J Tabor, k-means Approach to the Karhunen-Love Transform, arXiv preprint arXiv:1109.3994 (2011)

2010

Adam Roman Experiments on synchronizing automata, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 19 (2010), 35-51

2009

Adam Roman Synchronizing Finite Automaton with Short Reset Words, APPL MATH COMPUT vol. 209 (2009), 125-136
Adam Roman Genetic Algorithm for Synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5457 (2009), 684-695
A Roman, Synchronizing finite automata with short reset words, Applied Mathematics and Computation 209 (1), 125-136 (2009)
Igor Podolak, Adam Roman A new notion of weakness in classification theory vol. 57 (2009), "Advances in Intelligent and Soft Computing", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Adam Roman Decision Version of the Road Coloring Problem is NP-complete, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5699 (2009), 287-297

2008

Bartosz Bierkowski, Piotr Kalita, Igor Podolak, Adam Roman Algorithm for intelligent prediction of requests in business systems, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 696-707
A Roman, A note on Černy conjecture for automata over 3-letter alphabet, Journal of Automata, Languages and Combinatorics 13 (2), 141-143 (2008)
Wit Foryś, Adam Roman Lower bound for the length of synchronizing words in partially-synchronizing automata, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 448 - 459

2007

A Roman, Two Simple Methods for Obtaining New Classes of Automata Fulfilling ˇCern Conjecture, Schedae Informaticae 16 (2007)

2006

A Roman, Merging states and synchronization problem, Schedae Informaticae 15, 95-108 (2006)

2005

A Roman, New Algorithms for Finding Short Reset Sequences in Synchronizing Automata., IEC (Prague), 13-17 (2005)

2004

A Roman, The proposal of Algorithmic Turing Test, (2004)

Contact Us

Igor Podolak, PhD
Group of Machine Learning Research
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Lojasiewicza 6
30-342, Cracow, Poland