prof. dr hab. Jacek Tabor dr hab. Igor T. Podolak dr Jarek Duda dr Krzysztof Misztal dr hab. Adam Roman dr Marek Śmieja dr Przemysław Spurek dr Marcin Żelawski dr Bartosz Zieliński dr Wojciech M. Czarnecki
mgr Maciej Brzeski mgr Stanisław Jastrzębski mgr Damian Leśniak mgr Maciej J. Mikulski mgr Agnieszka Pocha mgr Igor Sieradzki mgr Magdalena Wiercioch mgr Konrad Żołna mgr Jakub Chłędowski mgr Piotr Kowenzowski mgr Łukasz Maziarka

2018

Przemysław Spurek, Marek Śmieja, Jacek Tabor SVM with a neutral class, PATTERN ANAL APPL (2018), 17
Igor Podolak, Adam Roman, Marek Szykuła, Bartosz Zieliński A machine learning approach to synchronization of automata, EXPERT SYST APPL (2018), 357-371
Przemysław Spurek, Łukasz Struski, Jacek Tabor Lossy Compression Approach to Subspace Clustering, INFORM SCIENCES vol. 435 (2018), 161-183
A Roman, K Zmitrowicz, Inżynieria wymagań: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2018)

2017

Ociepka Michał, Przemysław Rola, Przemysław Spurek, Jacek Tabor ICA based on asymmetry, PATTERN RECOGN vol. 67 (2017), 230-244
Krzysztof Byrski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Active Function Cross-Entropy Clustering, EXPERT SYST APPL vol. 72 (2017), 49–66
Przemysław Spurek General Split Gaussian Cross-Entropy Clustering, EXPERT SYST APPL vol. 68 (2017), 58–68
Monika Brzychczy-Włoch, Krzysztof Misztal, Dorota Ochońska, Anna Plichta, Przemysław Spurek, Bartosz Zieliński Deep learning approach to bacterial colony classification, PLOS ONE vol. 12 (9) (2017), 1-14
Konrad Kamieniecki, Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Marek Śmieja, Jacek Tabor R Package CEC , NEUROCOMPUTING vol. 237 (2017), 410–413
Adam Roman Testowanie w praktyce. Studium przypadków 2.0., (2017), PWN
Krzysztof Hajto, Konrad Kamieniecki, Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek Split-and-merge Tweak in Cross Entropy Clustering, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT: 16TH IFIP TC8 INTERNATIONAL CONFERENCE (2017), 193 - 204
Jakub Kowalski, Adam Roman A New Evolutionary Algorithm for Synchronization vol. LNCS 10199 (2017), "Applications of Evolutionary Computation", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
A Roman, K Zmitrowicz, Testowanie oprogramowania w praktyce: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2017)
Maciej Brzeski, Przemysław Spurek Uniform Cross-entropy Clustering, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2017), 117-126
Adam Roman Inżynieria wymagań w praktyce. Studium przypadków, (2017), PWN
Adam Roman Data Validation Using Model-Based Testing and Finite Automata Synchronization, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1836 (2017), 020007

2016

Adam Roman, Karolina Zmitrowicz Testowanie w praktyce. Studium przypadków (redakcja), (2016), PWN
Michał Mnich, Adam Roman, Piotr Wawrzyniak Mutation churn model, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2016), 227-236
Maciej Chmielarz, Adam Roman, Lucjan Stapp Postgraduate Studies on Software Testing in Poland, SOFTWARE ENGINEERING: IMPROVING PRACTICE THROUGH RESEARCH (2016), 177-186
Rafał Babiarz, Adam Roman Dynamic Stylometry for Defect Prediction, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING (2016), 91-102
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of road coloring with prescribed reset words, J COMPUT SYST SCI (2016), 30
Wiesław Pałka, Przemysław Spurek Clustering of Gaussian distributions, 2016 INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS (IJCNN) vol. IEEE (2016), 3346--3353
Krzysztof Misztal, Michał Podgórski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Arkadiusz Tomczyk Detection of Elongated Structures with Hierarchical Active Partitions and CEC-Based Image Representation, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 403 (2016), 159-168
Przemysław Spurek, Jacek Tabor Maximum Likelihood Estimation and Optimal Coordinates, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS SCIENCE, 2016 vol. Springer (2016), 3-13

2015

Adam Roman, Marek Szykuła Forward and backward synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 42(24) (2015), 9512-9527
Przemysław Spurek, Łukasz Struski, Jacek Tabor Subspace memory clustering, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 133-142
Krzysztof Misztal, Emil Saeed, Khalid Saeed, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Cross entropy clustering approach to iris segmentation for biometrics purpose, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 31-40
Mateusz Malik, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Cross-Entropy based image thresholding, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 21-29
Adam Roman Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia, (2015), PWN
Adam Roman, Vojtech Vorel Parameterized Complexity of Synchronization and Road Coloring, DISCRETE MATH THEOR vol. 17(1) (2015), 307-330
Mateusz Drewienkowski, Adam Roman A complete solution to the complexity of Synchronizing Road Coloring for non-binary alphabets, INFORM COMPUT vol. 242 (2015), 383-393
Adam Roman Testowanie i analiza mutacyjna, PROGRAMISTA vol. 6(37) (2015), 52-55
Adam Roman Programista jako tester, COMPUTERWORLD (2015), 24-25
J Tabor, P Spurek, K Kamieniecki, M Śmieja, K Misztal, Introduction to Cross-Entropy Clustering The R Package CEC, arXiv preprint arXiv:1508.04559 (2015)
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Mateusz Wójcik Cross-Entropy Clustering Approach to One-Class Classification, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 9119 (2015), 481-490
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of Road Coloring with Prescribed Reset Words, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8977 (2015), 161-172

2014

Przemysław Spurek, Jacek Tabor Cross Entropy Clustering, PATTERN RECOGN vol. 47 (2014), 3046–3059
Alena Chaikouskaya, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając A local Gaussian filter and adaptive morphology as tools for completing partially discontinuous curves, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT vol. 8838 (2014), 559-570
Wojciech Czarnecki, Igor Podolak Adaptive Active Learning as a Multi-armed Bandit Problem, FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS vol. 263 (2014), 989-990
Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Marek Śmieja Subspaces Clustering Approach to Lossy Image Compression, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8838 (2014), 571-579
Adam Roman Testowanie eksploracyjne - cudowny lek czy zwykłe placebo?, SOFTWARE DEVELOPER'S JOURNAL (2014), 4-15
Agata Dróżdż, Marzena Frołow, Agata Kowalewska, Adam Roman, Bartosz Zieliński A new approach to automatic continuous artery diameter measurement , PROCEEDINGS OF THE 2014 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS vol. 2 (2014), 247–251
Przemysław Spurek, Elżbieta Zając Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd, (2014), "Świat nanotechnologii. Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe. Badania i technologia", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2013

Przemysław Spurek, Jacek Tabor The memory center, INFORM SCIENCES vol. 252 (2013), 132–143
Igor Podolak, Adam Roman Theoretical foundations and practical results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, COMPUT INTELL-US (2013), 357-388
Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Weighted Approach to Projective Clustering, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8104 (2013), 367-378
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając Detection of Disk-Like Particles in Electron Microscopy Images, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING vol. 226 (2013), 411-417
Kamil Bartocha, William Beckler, Krzysztof Osiewalski, Adam Roman lastminute.com’s 12-week geo-experiment reveals a 43% uplift in Google AdWords values, GOOGLE ADWORDS BLOG, ADWORDS.BLOGSPOT.COM (2013), 3
Stanisław Jastrzębski, Igor Podolak Density Invariant Detection of Osteoporosis Using Growing Neural Gas, PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER RECOGNITION SYSTEMS CORES 2013 vol. Springer International Publishing (2013), 629-638
Wojciech Czarnecki, Igor Podolak Machine Learning with Known Input Data Uncertainty Measure, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (2013), 379-388
IT Podolak, A Roman, Theoretical foundations and experimental results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, Computational Intelligence 29 (2), 357-388 (2013)
P Spurek, J Tabor, Optimal Rescaling and the Mahalanobis Distance, arXiv preprint arXiv:1306.2004 (2013)

2012

Rafał Kudłacik, Adam Roman, Hubert Wagner Effective synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 39 (2012), 11746-11757
Dariusz Jędrzejczyk, Igor Podolak, Adam Roman Application of Hierarchical Classifier to Minimal Synchronizing Word problem, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7267 (2012), 421-429
IT Podolak, Hierarchiczny klasyfikator z nakładającymi się grupami klas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego WUJ (2012)
A Roman, P–NP threshold for synchronizing road coloring, International Conference on Language and Automata Theory and Applications… (2012)
Przemysław Spurek, Jacek Tabor Numerical verification of condition for approximately midconvex functions, AEQUATIONES MATH vol. 83 (2012), 223-237
Adam Roman O 'Epistemologii' Jana Woleńskiego - spojrzenie matematyka, DIAMETROS - AN ONLINE JOURNAL OF PHILOSOPHY (2012), 175-188
Adam Roman P--NP threshold for the Synchronizing Road Coloring, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7183 (2012), 482-492

2011

Igor Podolak, Adam Roman Risk function estimation for subproblems in a hierarchical classifier, PATTERN RECOGN LETT vol. 32(15) (2011), 2136-2142
Igor Podolak, Adam Roman Fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, PATTERN ANAL APPL vol. 14(4) (2011), 395-413
IT Podolak, A Roman, CORES: fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, Pattern Analysis and Applications 14 (4), 395-413 (2011)
Stanisław Brodowski, Igor Podolak Hierarchical Estimator, EXPERT SYST APPL vol. 38 (2011), 12237–12248
Igor Podolak, Adam Roman Risk estimation for hierarchical classifier, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol. 6678 (2011), 156-163
Agnieszka Mielniczek (Deszyńska), Igor Podolak, Adam Roman On the number of clusterings in a hierarchical classification model with overlapping clusters, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 20 (2011), 137-157
K Bartocha, IT Podolak, Classifier Ensembles for Virtual Concept Drift–The DEnBoost Algorithm, International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, 164-171 (2011)
A Roman, The NP-completeness of the road coloring problem, Information Processing Letters 111 (7), 342-347 (2011)
Krzysztof Chmiel, Adam Roman COMPAS - a computing package for synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 6482 (2011), 79-86
Adam Roman NP-completeness of the Road Coloring Problem, INFORM PROCESS LETT vol. 111 (2011), 342-347
Maria Foryś, Adam Roman Zbiór zadań z teorii języków formalnych i automatów, (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
K Misztal, P Spurek, J Tabor, k-means Approach to the Karhunen-Love Transform, arXiv preprint arXiv:1109.3994 (2011)

2010

Adam Roman Experiments on synchronizing automata, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 19 (2010), 35-51

2009

Adam Roman Synchronizing Finite Automaton with Short Reset Words, APPL MATH COMPUT vol. 209 (2009), 125-136
Adam Roman Genetic Algorithm for Synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5457 (2009), 684-695
IT Podolak, K Bartocha, A hierarchical classifier with growing neural gas clustering, International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, 283-292 (2009)
Kamil Bartocha, Igor Podolak Hierarchical Classifier with Growing Neural Gas clustering, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5495 (2009), 283-292
A Roman, Synchronizing finite automata with short reset words, Applied Mathematics and Computation 209 (1), 125-136 (2009)
Igor Podolak, Adam Roman A new notion of weakness in classification theory vol. 57 (2009), "Advances in Intelligent and Soft Computing", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Adam Roman Decision Version of the Road Coloring Problem is NP-complete, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5699 (2009), 287-297

2008

Igor Podolak Hierarchical classifier with overlapping class groups, EXPERT SYST APPL vol. 1 (2008), 673-682
Bartosz Bierkowski, Piotr Kalita, Igor Podolak, Adam Roman Algorithm for intelligent prediction of requests in business systems, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 696-707
A Roman, A note on Černy conjecture for automata over 3-letter alphabet, Journal of Automata, Languages and Combinatorics 13 (2), 141-143 (2008)
Wit Foryś, Adam Roman Lower bound for the length of synchronizing words in partially-synchronizing automata, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 448 - 459

2007

A Roman, Two Simple Methods for Obtaining New Classes of Automata Fulfilling ˇCern Conjecture, Schedae Informaticae 16 (2007)
IT Podolak, Hierarchical rules for a hierarchical classifier, International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, 749-757 (2007)

2006

A Roman, Merging states and synchronization problem, Schedae Informaticae 15, 95-108 (2006)

2005

H Telega, I Podolak, Hill Crunching Clustered Genetic Search and its Improvements, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University (2005)
A Roman, New Algorithms for Finding Short Reset Sequences in Synchronizing Automata., IEC (Prague), 13-17 (2005)

2004

I Podolak, U Demšar, Discovering structure in geographical metadata, Proceedings of the 12th conference in Geoinformatics, 1-7 (2004)
A Bielecki, IT Podolak, M Bielecka, Neuronal algorithm of nonlinear regression, Schedae Informaticae 13 (2004)
A Roman, The proposal of Algorithmic Turing Test, (2004)

2003

BA Podolak I.T., A neuronal system for phonematic transformation, TASK Quaterly 7 (1), 115-130 (2003)
IT Podolak, A Bielecki, A neural system of phonematic transformation, TASK QUARTERLY 7 (1), 115-130 (2003)

2002

D Xi, IT Podolak, SW Lee, Facial component extraction and face recognition with support vector machines, Automatic Face and Gesture Recognition, 2002. Proceedings. Fifth IEEE… (2002)

2001

A Bielecki, M Bielecka, IT Podolak, Symulacja pewnego nieliniowego modelu ekonometrycznego przy pomocy sieci neuronowych, Przegląd Statystyczny 48 (1-2), 151-159 (2001)

2000

IT Podolak, SW Lee, A Bielecki, E Majkut, A hybrid neural system for phonematic transformation, Pattern Recognition, 2000. Proceedings. 15th International Conference on 2… (2000)
LSW Podolak I.T., Finding input symbol representations for neural networks, 7th Int. Conf. on Neural Informations Processing, 1174-1179 (2000)

1999

IT Podolak, Feedforward neural network's sensitivity to input data representation, Computer physics communications 117 (1-2), 181-188 (1999)

1998

IT Podolak, Functional graph model of a neural network, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 28… (1998)

1996

A Bielecki, IT Podolak, J Wosiek, E Majkut, Phonematic translation of polish texts by the neural network, ACTA PHYSICA POLONICA SERIES B 27, 2253-2264 (1996)

Contact Us

Igor Podolak, PhD
Group of Machine Learning Research
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Lojasiewicza 6
30-342, Cracow, Poland