prof. dr hab. Jacek Tabor dr hab. Igor T. Podolak dr Jarek Duda dr Krzysztof Misztal dr hab. Adam Roman dr Marek Śmieja dr Przemysław Spurek dr Marcin Żelawski dr Bartosz Zieliński dr Łukasz Struski dr Wojciech M. Czarnecki
mgr Stanisław Jastrzębski mgr Damian Leśniak mgr Maciej J. Mikulski mgr Agnieszka Pocha mgr Igor Sieradzki mgr Magdalena Wiercioch mgr Konrad Żołna mgr Jakub Chłędowski mgr Piotr Kowenzowski mgr Łukasz Maziarka

2018

Igor Podolak, Adam Roman, Marek Szykuła, Bartosz Zieliński A machine learning approach to synchronization of automata, EXPERT SYST APPL (2018), 357-371
Adam Roman Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia (wyd. 2 poszerzone), (2018), PWN
A Roman, Kata and Exercises for Testers, Thinking-Driven Testing, 249-271 (2018)
A Roman, Testing Pitfalls and How to Avoid Them, Thinking-Driven Testing, 225-247 (2018)
Adam Roman Thinking-Driven Testing. The Most Reasonabl Approach to Quality Control, (2018), Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
A Roman, TQED Model, Thinking-Driven Testing, 145-179 (2018)
A Roman, Thinking-Driven Testing: A Universal Testing Framework, Thinking-Driven Testing, 99-143 (2018)
A Roman, Testing Strategies: How to Become a Better Tester?, Thinking-Driven Testing, 53-97 (2018)
A Roman, K Zmitrowicz, Inżynieria wymagań: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2018)
A Roman, Fundamentals of Software Testing, Thinking-Driven Testing, 1-52 (2018)
A Roman, Test Techniques and Exercises, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 23-24 (2018)
A Roman, Black-Box Testing Techniques, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 25-60 (2018)
A Roman, Sample Exam: Question Set 5, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 121-133 (2018)
A Roman, Thinking-Driven Testing: The Most Reasonable Approach to Quality Control, Springer (2018)
A Roman, ISTQB® Foundation Level Exam Structure and Rules, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 13-20 (2018)
A Roman, 2018 Foundation Syllabus Overview, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 3-11 (2018)
A Roman, White-Box Test Techniques, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 61-67 (2018)
A Roman, Answers to Question Set 2, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 171-184 (2018)
A Roman, Solutions to Exercises on Test Techniques, A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus, 137-158 (2018)

2017

Andrzej Bojarski, Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak, Sabina Podlewska Quo vadis G Protein-Coupled Receptor ligands? A tool for analysis of the emergence of new groups of compounds over time, BIOORG MED CHEM LETT vol. 27 (2017), 626-631
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Aaron Courville, Bengio Emmanuel, Asja Fischer, Stanisław Jastrzębski, Maxinder S. Kanwal, David Krueger, Tegan Maharaj Deep Nets Don't Learn via Memorization, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (WORKSHOP TRACK) (2017),
Adam Roman Data Validation Using Model-Based Testing and Finite Automata Synchronization, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1836 (2017), 020007
Jakub Kowalski, Adam Roman A New Evolutionary Algorithm for Synchronization vol. LNCS 10199 (2017), "Applications of Evolutionary Computation", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Adam Roman Inżynieria wymagań w praktyce. Studium przypadków, (2017), PWN
Adam Roman Testowanie w praktyce. Studium przypadków 2.0., (2017), PWN
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak How to evaluate word embeddings? On importance of data efficiency and simple supervised tasks, ARXIV (2017),
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Yoshua Bengio, Stanisław Jastrzębski Residual connections encourage iterative inference, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING ALGORITHMS 2018 (2017),
Yoshua Bengio, Bahdanau Dzmitry, Grefenstette Edward, Stanisław Jastrzębski, Vincent Pascal, Bosc Tom Learning to Compute Word Embeddings On the Fly, MONTREAL AI SYMPOSIUM 2017 (2017),
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Yoshua Bengio, Bengio Emmanuel, Asja Fischer, Stanisław Jastrzębski, Maxinder S. Kanwal, David Krueger, Simon Lacoste-Julien, Tegan Maharaj A Closer Look at Memorization in Deep Networks, (2017),
A Roman, K Zmitrowicz, Testowanie oprogramowania w praktyce: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2017)

2016

Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak Learning to SMILE(S), INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (WORKSHOP TRACK) (2016),
Maciej Chmielarz, Adam Roman, Lucjan Stapp Postgraduate Studies on Software Testing in Poland, SOFTWARE ENGINEERING: IMPROVING PRACTICE THROUGH RESEARCH (2016), 177-186
Rafał Babiarz, Adam Roman Dynamic Stylometry for Defect Prediction, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING (2016), 91-102
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of road coloring with prescribed reset words, J COMPUT SYST SCI (2016), 30
Stanisław Jastrzębski, Igor Sieradzki On Certain Limitations of Recursive Representation Model, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2016), 37-47
Adam Roman, Karolina Zmitrowicz Testowanie w praktyce. Studium przypadków (redakcja), (2016), PWN
Michał Mnich, Adam Roman, Piotr Wawrzyniak Mutation churn model, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2016), 227-236

2015

Adam Roman, Marek Szykuła Forward and backward synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 42(24) (2015), 9512-9527
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski Analysis of compounds activity concept learned by SVM using robust Jaccard based low-dimensional embedding, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 9-19
Adam Roman Testowanie i analiza mutacyjna, PROGRAMISTA vol. 6(37) (2015), 52-55
Adam Roman Programista jako tester, COMPUTERWORLD (2015), 24-25
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of Road Coloring with Prescribed Reset Words, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8977 (2015), 161-172
Mateusz Drewienkowski, Adam Roman A complete solution to the complexity of Synchronizing Road Coloring for non-binary alphabets, INFORM COMPUT vol. 242 (2015), 383-393
Adam Roman Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia, (2015), PWN
Adam Roman, Vojtech Vorel Parameterized Complexity of Synchronization and Road Coloring, DISCRETE MATH THEOR vol. 17(1) (2015), 307-330
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Sabina Podlewska, Igor Sieradzki Active Learning of Compounds Activity - Towards Scientifically Sound Simulation of Drug Candidates Identification, PROCEEDINGS OF 2ND WORKSHOP ON MACHINE LEARNING IN LIFE SCIENCES (2015), 40-51

2014

Adam Roman Testowanie eksploracyjne - cudowny lek czy zwykłe placebo?, SOFTWARE DEVELOPER'S JOURNAL (2014), 4-15
Agata Dróżdż, Marzena Frołow, Agata Kowalewska, Adam Roman, Bartosz Zieliński A new approach to automatic continuous artery diameter measurement , PROCEEDINGS OF THE 2014 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS vol. 2 (2014), 247–251

2013

Igor Podolak, Adam Roman Theoretical foundations and practical results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, COMPUT INTELL-US (2013), 357-388
Stanisław Jastrzębski, Igor Podolak Density Invariant Detection of Osteoporosis Using Growing Neural Gas, PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER RECOGNITION SYSTEMS CORES 2013 vol. Springer International Publishing (2013), 629-638
IT Podolak, A Roman, Theoretical foundations and experimental results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, Computational Intelligence 29 (2), 357-388 (2013)
Kamil Bartocha, William Beckler, Krzysztof Osiewalski, Adam Roman lastminute.com’s 12-week geo-experiment reveals a 43% uplift in Google AdWords values, GOOGLE ADWORDS BLOG, ADWORDS.BLOGSPOT.COM (2013), 3

2012

Rafał Kudłacik, Adam Roman, Hubert Wagner Effective synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 39 (2012), 11746-11757
Dariusz Jędrzejczyk, Igor Podolak, Adam Roman Application of Hierarchical Classifier to Minimal Synchronizing Word problem, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7267 (2012), 421-429
A Roman, P–NP threshold for synchronizing road coloring, International Conference on Language and Automata Theory and Applications… (2012)
Adam Roman P--NP threshold for the Synchronizing Road Coloring, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7183 (2012), 482-492
Adam Roman O 'Epistemologii' Jana Woleńskiego - spojrzenie matematyka, DIAMETROS - AN ONLINE JOURNAL OF PHILOSOPHY (2012), 175-188

2011

Igor Podolak, Adam Roman Risk function estimation for subproblems in a hierarchical classifier, PATTERN RECOGN LETT vol. 32(15) (2011), 2136-2142
Igor Podolak, Adam Roman Fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, PATTERN ANAL APPL vol. 14(4) (2011), 395-413
IT Podolak, A Roman, CORES: fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, Pattern Analysis and Applications 14 (4), 395-413 (2011)
Maria Foryś, Adam Roman Zbiór zadań z teorii języków formalnych i automatów, (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
A Roman, The NP-completeness of the road coloring problem, Information Processing Letters 111 (7), 342-347 (2011)
Adam Roman NP-completeness of the Road Coloring Problem, INFORM PROCESS LETT vol. 111 (2011), 342-347
Krzysztof Chmiel, Adam Roman COMPAS - a computing package for synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 6482 (2011), 79-86
Agnieszka Mielniczek (Deszyńska), Igor Podolak, Adam Roman On the number of clusterings in a hierarchical classification model with overlapping clusters, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 20 (2011), 137-157
Igor Podolak, Adam Roman Risk estimation for hierarchical classifier, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol. 6678 (2011), 156-163

2010

Adam Roman Experiments on synchronizing automata, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 19 (2010), 35-51

2009

Adam Roman Genetic Algorithm for Synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5457 (2009), 684-695
A Roman, Synchronizing finite automata with short reset words, Applied Mathematics and Computation 209 (1), 125-136 (2009)
Adam Roman Synchronizing Finite Automaton with Short Reset Words, APPL MATH COMPUT vol. 209 (2009), 125-136
Adam Roman Decision Version of the Road Coloring Problem is NP-complete, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5699 (2009), 287-297
Igor Podolak, Adam Roman A new notion of weakness in classification theory vol. 57 (2009), "Advances in Intelligent and Soft Computing", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)

2008

A Roman, A note on Černy conjecture for automata over 3-letter alphabet, Journal of Automata, Languages and Combinatorics 13 (2), 141-143 (2008)
Wit Foryś, Adam Roman Lower bound for the length of synchronizing words in partially-synchronizing automata, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 448 - 459
Bartosz Bierkowski, Piotr Kalita, Igor Podolak, Adam Roman Algorithm for intelligent prediction of requests in business systems, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 696-707

2007

A Roman, Two Simple Methods for Obtaining New Classes of Automata Fulfilling ˇCern Conjecture, Schedae Informaticae 16 (2007)

2006

A Roman, Merging states and synchronization problem, Schedae Informaticae 15, 95-108 (2006)

2005

A Roman, New Algorithms for Finding Short Reset Sequences in Synchronizing Automata., IEC (Prague), 13-17 (2005)

2004

A Roman, The proposal of Algorithmic Turing Test, (2004)

Contact Us

Igor Podolak, PhD
Group of Machine Learning Research
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Lojasiewicza 6
30-342, Cracow, Poland