prof. dr hab. Jacek Tabor dr hab. Igor T. Podolak dr Jarek Duda dr Krzysztof Misztal dr hab. Adam Roman dr Marek Śmieja dr Przemysław Spurek dr Marcin Żelawski dr Bartosz Zieliński dr Wojciech M. Czarnecki
mgr Stanisław Jastrzębski mgr Damian Leśniak mgr Maciej J. Mikulski mgr Agnieszka Pocha mgr Igor Sieradzki mgr Magdalena Wiercioch mgr Konrad Żołna mgr Jakub Chłędowski mgr Piotr Kowenzowski mgr Łukasz Maziarka

2018

Przemysław Spurek, Marek Śmieja, Jacek Tabor SVM with a neutral class, PATTERN ANAL APPL (2018), 17
Przemysław Spurek, Łukasz Struski, Jacek Tabor Lossy Compression Approach to Subspace Clustering, INFORM SCIENCES vol. 435 (2018), 161-183

2017

Monika Brzychczy-Włoch, Krzysztof Misztal, Dorota Ochońska, Anna Plichta, Przemysław Spurek, Bartosz Zieliński Deep learning approach to bacterial colony classification, PLOS ONE vol. 12 (9) (2017), 1-14
Krzysztof Byrski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Active Function Cross-Entropy Clustering, EXPERT SYST APPL vol. 72 (2017), 49–66
Ociepka Michał, Przemysław Rola, Przemysław Spurek, Jacek Tabor ICA based on asymmetry, PATTERN RECOGN vol. 67 (2017), 230-244
Przemysław Spurek General Split Gaussian Cross-Entropy Clustering, EXPERT SYST APPL vol. 68 (2017), 58–68
Konrad Kamieniecki, Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Marek Śmieja, Jacek Tabor R Package CEC , NEUROCOMPUTING vol. 237 (2017), 410–413
Maciej Brzeski, Przemysław Spurek Uniform Cross-entropy Clustering, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2017), 117-126
Krzysztof Hajto, Konrad Kamieniecki, Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek Split-and-merge Tweak in Cross Entropy Clustering, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT: 16TH IFIP TC8 INTERNATIONAL CONFERENCE (2017), 193 - 204

2016

Wiesław Pałka, Przemysław Spurek Clustering of Gaussian distributions, 2016 INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS (IJCNN) vol. IEEE (2016), 3346--3353
Jakub Hyła, Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Optimal Ellipse Based Algorithm as an Approximate and Robust Solution of Minimum Volume Covering Ellipse Problem, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 9842 (2016), 240-250
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Ellipticity and circularity measuring via Kullback-Leibler divergence, J MATH IMAGING VIS vol. 55 (1) (2016), 136-150
Krzysztof Misztal, Michał Podgórski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Arkadiusz Tomczyk Detection of Elongated Structures with Hierarchical Active Partitions and CEC-Based Image Representation, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 403 (2016), 159-168
Przemysław Spurek, Jacek Tabor Maximum Likelihood Estimation and Optimal Coordinates, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS SCIENCE, 2016 vol. Springer (2016), 3-13

2015

K Misztal, Detection and ecognition of the circular and elliptical patterns, (2015)
J Tabor, P Spurek, K Kamieniecki, M Śmieja, K Misztal, Introduction to Cross-Entropy Clustering The R Package CEC, arXiv preprint arXiv:1508.04559 (2015)
Przemysław Spurek, Łukasz Struski, Jacek Tabor Subspace memory clustering, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 133-142
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Mateusz Wójcik Cross-Entropy Clustering Approach to One-Class Classification, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 9119 (2015), 481-490
Mateusz Malik, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Cross-Entropy based image thresholding, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 21-29
Krzysztof Misztal, Emil Saeed, Khalid Saeed, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Cross entropy clustering approach to iris segmentation for biometrics purpose, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 31-40

2014

Przemysław Spurek, Jacek Tabor Cross Entropy Clustering, PATTERN RECOGN vol. 47 (2014), 3046–3059
Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Marek Śmieja Subspaces Clustering Approach to Lossy Image Compression, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8838 (2014), 571-579
Przemysław Spurek, Elżbieta Zając Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd, (2014), "Świat nanotechnologii. Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe. Badania i technologia", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Alena Chaikouskaya, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając A local Gaussian filter and adaptive morphology as tools for completing partially discontinuous curves, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT vol. 8838 (2014), 559-570
A Szczepański, K Misztal, K Saeed, Pupil and iris detection algorithm for near-infrared capture devices, IFIP International Conference on Computer Information Systems and Industrial… (2014)

2013

Przemysław Spurek, Jacek Tabor The memory center, INFORM SCIENCES vol. 252 (2013), 132–143
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Mahalanobis distance-based algorithm for ellipse growing in iris preprocessing, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8104 (2013), 158-167
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Detection of elliptical shapes via cross-entropy clustering, PATTERN RECOGNITION AND IMAGE ANALYSIS LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7887 (2013), 656-663
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor, Józef Tabor Generalized midconvexity, BANACH CENTER PUBLICATIONS vol. 99 (2013), 207-215
Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Jacek Tabor Weighted Approach to Projective Clustering, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8104 (2013), 367-378
K Misztal, A Szczepanski, P Kocjan, K Saeed, J Tabor, Distribution estimation applied to face recognition as a simple and robust solution, Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE), 2013 International Conference on… (2013)
P Spurek, J Tabor, Optimal Rescaling and the Mahalanobis Distance, arXiv preprint arXiv:1306.2004 (2013)
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor Strict verification of approximate midconvexity on non-convex sets, MATH INEQUAL APPL vol. 16 (2013), 389–400
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor, Józef Tabor Midconvexity for finite sets, J INEQUAL APPL vol. 2013 (2013), 1-16
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając Detection of Disk-Like Particles in Electron Microscopy Images, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING vol. 226 (2013), 411-417

2012

A Szczepański, M Szczepański, K Misztal, E Kulikowska, Analysis of the abdominal blood oxygenation signal of premature born babies, International Conference on Computer Vision and Graphics, 649-656 (2012)
Krzysztof Misztal, Khalid Saeed, Jacek Tabor A new algorithm for rotation detection in iris pattern recognition, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. Computer Information Systems and Industrial Management, Volume 7564/2012 (2012), 135-145
Krzysztof Misztal, Emil Saeed, Khalid Saeed, Jacek Tabor Iris Pattern Recognition with a New Mathematical Model to its Rotation Detection vol. 1 (2012), "Biometrics and Kansei Engineering", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Krzysztof Misztal, Jacek Tabor, Józef Tabor Approximately Midconvex Functions vol. Springer Optimization and Its Applications (2012), "Functional Equations in Mathematical Analysis", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Przemysław Spurek, Jacek Tabor Numerical verification of condition for approximately midconvex functions, AEQUATIONES MATH vol. 83 (2012), 223-237

2011

K Misztal, P Spurek, J Tabor, k-means Approach to the Karhunen-Love Transform, arXiv preprint arXiv:1109.3994 (2011)

Contact Us

Igor Podolak, PhD
Group of Machine Learning Research
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Lojasiewicza 6
30-342, Cracow, Poland