prof. dr hab. Jacek Tabor dr hab. Igor T. Podolak dr Jarek Duda dr Krzysztof Misztal dr hab. Adam Roman dr Marek Śmieja dr Marcin Żelawski dr Bartosz Zieliński dr Łukasz Struski
mgr Stanisław Jastrzębski mgr Damian Leśniak mgr Agnieszka Pocha mgr Igor Sieradzki mgr Magdalena Wiercioch mgr Konrad Żołna mgr Jakub Chłędowski mgr Łukasz Maziarka mgr Krzysztof Galias mgr Michał Pietruszka mgr Michał Zając mgr Tomasz Danel mgr Krzysztof Rajda mgr Maciej Szymczak

2017

Andrzej Bojarski, Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak, Sabina Podlewska Quo vadis G Protein-Coupled Receptor ligands? A tool for analysis of the emergence of new groups of compounds over time, BIOORG MED CHEM LETT vol. 27 (2017), 626-631
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Aaron Courville, Bengio Emmanuel, Asja Fischer, Stanisław Jastrzębski, Maxinder S. Kanwal, David Krueger, Tegan Maharaj Deep Nets Don't Learn via Memorization, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (WORKSHOP TRACK) (2017),
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak How to evaluate word embeddings? On importance of data efficiency and simple supervised tasks, ARXIV (2017),
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Yoshua Bengio, Bengio Emmanuel, Asja Fischer, Stanisław Jastrzębski, Maxinder S. Kanwal, David Krueger, Simon Lacoste-Julien, Tegan Maharaj A Closer Look at Memorization in Deep Networks, (2017),
Yoshua Bengio, Bahdanau Dzmitry, Grefenstette Edward, Stanisław Jastrzębski, Vincent Pascal, Bosc Tom Learning to Compute Word Embeddings On the Fly, MONTREAL AI SYMPOSIUM 2017 (2017),
Devansh Arpit, Nicolas Ballas, Yoshua Bengio, Stanisław Jastrzębski Residual connections encourage iterative inference, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING ALGORITHMS 2018 (2017),

2016

Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Damian Leśniak Learning to SMILE(S), INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS (WORKSHOP TRACK) (2016),
Stanisław Jastrzębski, Igor Sieradzki On Certain Limitations of Recursive Representation Model, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2016), 37-47

2015

Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski Analysis of compounds activity concept learned by SVM using robust Jaccard based low-dimensional embedding, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 24 (2015), 9-19
Wojciech Czarnecki, Stanisław Jastrzębski, Sabina Podlewska, Igor Sieradzki Active Learning of Compounds Activity - Towards Scientifically Sound Simulation of Drug Candidates Identification, PROCEEDINGS OF 2ND WORKSHOP ON MACHINE LEARNING IN LIFE SCIENCES (2015), 40-51

2014

Przemysław Spurek, Elżbieta Zając Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd, (2014), "Świat nanotechnologii. Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe. Badania i technologia", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Alena Chaikouskaya, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając A local Gaussian filter and adaptive morphology as tools for completing partially discontinuous curves, COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT vol. 8838 (2014), 559-570

2013

Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając Detection of Disk-Like Particles in Electron Microscopy Images, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING vol. 226 (2013), 411-417
Stanisław Jastrzębski, Igor Podolak Density Invariant Detection of Osteoporosis Using Growing Neural Gas, PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER RECOGNITION SYSTEMS CORES 2013 vol. Springer International Publishing (2013), 629-638

Contact Us

Igor Podolak, PhD
Group of Machine Learning Research
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Lojasiewicza 6
30-342, Cracow, Poland