prof. dr hab. Jacek Tabor dr hab. Igor T. Podolak dr Jarek Duda dr Krzysztof Misztal dr hab. Adam Roman dr Marek Śmieja dr Przemysław Spurek dr Marcin Żelawski dr Bartosz Zieliński dr Wojciech M. Czarnecki
mgr Stanisław Jastrzębski mgr Damian Leśniak mgr Maciej J. Mikulski mgr Agnieszka Pocha mgr Igor Sieradzki mgr Magdalena Wiercioch mgr Konrad Żołna mgr Jakub Chłędowski mgr Piotr Kowenzowski mgr Łukasz Maziarka

2018

Igor Podolak, Adam Roman, Marek Szykuła, Bartosz Zieliński A machine learning approach to synchronization of automata, EXPERT SYST APPL (2018), 357-371
A Roman, K Zmitrowicz, Inżynieria wymagań: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2018)

2017

Jakub Kowalski, Adam Roman A New Evolutionary Algorithm for Synchronization vol. LNCS 10199 (2017), "Applications of Evolutionary Computation", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Adam Roman Inżynieria wymagań w praktyce. Studium przypadków, (2017), PWN
Adam Roman Testowanie w praktyce. Studium przypadków 2.0., (2017), PWN
Adam Roman Data Validation Using Model-Based Testing and Finite Automata Synchronization, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1836 (2017), 020007
A Roman, K Zmitrowicz, Testowanie oprogramowania w praktyce: studium przypadkw, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (2017)

2016

Yuliy Baryshnikov, Jarosław Duda, Wojciech Szpankowski Types of Markov Fields and Tilings, IEEE T INFORM THEORY vol. 62 Issue 8, Aug 2016 (2016), 4361 - 4375
Edward Delp, Jarosław Duda, Neeraj Gadgil, Paweł Korus, Khalid Tahboub Image-Like 2D Barcodes Using Generalizations of the Kuznetsov–Tsybakov Problem, IEEE T INF FOREN SEC vol. volume 11 issue 4 (2016), 691-703
Andrzej Gryglewski, Brandon Michael Henry, Marian Mrozek, Krzysztof Piech, Krzysztof Tomaszewski, Marcin Żelawski Sensitivity and Specificity of Fractal Analysis to Distinguish Between Healthy and Pathologic Rectal Mucosa Microvasculature Seen During Colonoscopy, SURG LAPARO ENDO PER vol. 26(5) (2016), 358–363
Michał Mnich, Adam Roman, Piotr Wawrzyniak Mutation churn model, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 25 (2016), 227-236
Rafał Babiarz, Adam Roman Dynamic Stylometry for Defect Prediction, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING (2016), 91-102
Adam Roman, Karolina Zmitrowicz Testowanie w praktyce. Studium przypadków (redakcja), (2016), PWN
Maciej Chmielarz, Adam Roman, Lucjan Stapp Postgraduate Studies on Software Testing in Poland, SOFTWARE ENGINEERING: IMPROVING PRACTICE THROUGH RESEARCH (2016), 177-186
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of road coloring with prescribed reset words, J COMPUT SYST SCI (2016), 30

2015

Adam Roman, Marek Szykuła Forward and backward synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 42(24) (2015), 9512-9527
Mateusz Drewienkowski, Adam Roman A complete solution to the complexity of Synchronizing Road Coloring for non-binary alphabets, INFORM COMPUT vol. 242 (2015), 383-393
Edward Delp, Jarosław Duda, Neeraj Gadgil, Khalid Tahboub The use of Asymmetric Numeral Systems as an accurate replacement for Huffman codin, PICTURE CODING SYMPOSIUM (PCS, PROCEEDINGS), 2015 vol. Picture Coding Symposium (PCS), 2015 (2015), 65-69
Adam Roman, Vojtech Vorel Parameterized Complexity of Synchronization and Road Coloring, DISCRETE MATH THEOR vol. 17(1) (2015), 307-330
Adam Roman, Vojtech Vorel Complexity of Road Coloring with Prescribed Reset Words, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 8977 (2015), 161-172
Adam Roman Testowanie i analiza mutacyjna, PROGRAMISTA vol. 6(37) (2015), 52-55
Adam Roman Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia, (2015), PWN
Adam Roman Programista jako tester, COMPUTERWORLD (2015), 24-25

2014

Adam Roman Testowanie eksploracyjne - cudowny lek czy zwykłe placebo?, SOFTWARE DEVELOPER'S JOURNAL (2014), 4-15
Agata Dróżdż, Marzena Frołow, Agata Kowalewska, Adam Roman, Bartosz Zieliński A new approach to automatic continuous artery diameter measurement , PROCEEDINGS OF THE 2014 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS vol. 2 (2014), 247–251
Yuliy Baryshnikov, Jarosław Duda, Wojciech Szpankowski Markov Fields Types and Tilings, INFORMATION THEORY (ISIT), 2014 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON vol. Information Theory (ISIT), 2014 IEEE International Symposium on (2014), 2639 - 2643
Edward Delp, Jarosław Duda, Neeraj Gadgil, Khalid Tahboub Generalizations of the Kuznetsov-Tsybakov problem for generating image-like 2D barcodes, IMAGE PROCESSING (ICIP), 2014 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON vol. Image Processing (ICIP), 2014 IEEE International Conference on (2014), 4221 - 4225

2013

Igor Podolak, Adam Roman Theoretical foundations and practical results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, COMPUT INTELL-US (2013), 357-388
Kamil Bartocha, William Beckler, Krzysztof Osiewalski, Adam Roman lastminute.com’s 12-week geo-experiment reveals a 43% uplift in Google AdWords values, GOOGLE ADWORDS BLOG, ADWORDS.BLOGSPOT.COM (2013), 3
IT Podolak, A Roman, Theoretical foundations and experimental results for a hierarchical classifier with overlapping clusters, Computational Intelligence 29 (2), 357-388 (2013)

2012

Rafał Kudłacik, Adam Roman, Hubert Wagner Effective synchronizing algorithms, EXPERT SYST APPL vol. 39 (2012), 11746-11757
Andrzej Gryglewski, Andrzej Krajniak, Marian Mrozek, Han Sejin, Marcin Żelawski Homological methods for extraction and analysis of linear features in multidimensional images, PATTERN RECOGN vol. 45(1) (2012), 285-298
Dariusz Jędrzejczyk, Igor Podolak, Adam Roman Application of Hierarchical Classifier to Minimal Synchronizing Word problem, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7267 (2012), 421-429
A Roman, P–NP threshold for synchronizing road coloring, International Conference on Language and Automata Theory and Applications… (2012)
Jarosław Duda From Maximal Entropy Random Walk to quantum thermodynamics, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, VOLUME 361, CONFERENCE 1 vol. Journal of Physics: Conference Series, Volume 361, conference 1 (2012),
Adam Roman O 'Epistemologii' Jana Woleńskiego - spojrzenie matematyka, DIAMETROS - AN ONLINE JOURNAL OF PHILOSOPHY (2012), 175-188
Adam Roman P--NP threshold for the Synchronizing Road Coloring, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 7183 (2012), 482-492

2011

IT Podolak, A Roman, CORES: fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, Pattern Analysis and Applications 14 (4), 395-413 (2011)
Igor Podolak, Adam Roman Risk function estimation for subproblems in a hierarchical classifier, PATTERN RECOGN LETT vol. 32(15) (2011), 2136-2142
Igor Podolak, Adam Roman Fusion of supervised and unsupervised training methods for a multi-class classification problem, PATTERN ANAL APPL vol. 14(4) (2011), 395-413
Agnieszka Mielniczek (Deszyńska), Igor Podolak, Adam Roman On the number of clusterings in a hierarchical classification model with overlapping clusters, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 20 (2011), 137-157
Igor Podolak, Adam Roman Risk estimation for hierarchical classifier, LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol. 6678 (2011), 156-163
Tomasz Baron, Marcin Cwynar, Tomasz Grodzicki, Barbara Gryglewska, Marian Mrozek, Mirosław Nęcki, Marcin Żelawski Fractal dimensions of skin microcirculation flow in subjects with familial predisposition or newly diagnosed hypertension, CARDIOLOGY JOURNAL, FORMERLY FOLIA CARDIOLOGICA vol. 18, No. 1 (2011), 26-32
A Roman, The NP-completeness of the road coloring problem, Information Processing Letters 111 (7), 342-347 (2011)
Krzysztof Chmiel, Adam Roman COMPAS - a computing package for synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 6482 (2011), 79-86
Adam Roman NP-completeness of the Road Coloring Problem, INFORM PROCESS LETT vol. 111 (2011), 342-347
Maria Foryś, Adam Roman Zbiór zadań z teorii języków formalnych i automatów, (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010

Adam Roman Experiments on synchronizing automata, SCHEDAE INFORMATICAE vol. 19 (2010), 35-51
Tomasz Grodzicki, Barbara Gryglewska, Mirosław Nęcki, Marcin Żelawski Entropy of skin microcirculation flow in subjects with familial predisposition or newly diagnosed hypertension, CARDIOVASCULAR RESEARCH vol. 87 (2010), S54-S54

2009

Marcin Żelawski Detecting Pathologies with Homology Algorithms in Magnetic Resonance Images of Brain, MACHINE GRAPHICS & VISION: INTERNATIONAL JOURNAL vol. 18, No. 3 (2009), 253-266
Andrzej Gryglewski, Andrzej Krajniak, Marian Mrozek, Han Sejin, Marcin Żelawski Homological Methods in Feature Extraction of Multidimensional Images, PROCEEDINGS OF THE 2009 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, IEEE (2009), 1061-1066
A Roman, Synchronizing finite automata with short reset words, Applied Mathematics and Computation 209 (1), 125-136 (2009)
Adam Roman Genetic Algorithm for Synchronization, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5457 (2009), 684-695
Adam Roman Decision Version of the Road Coloring Problem is NP-complete, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 5699 (2009), 287-297
Adam Roman Synchronizing Finite Automaton with Short Reset Words, APPL MATH COMPUT vol. 209 (2009), 125-136
Igor Podolak, Adam Roman A new notion of weakness in classification theory vol. 57 (2009), "Advances in Intelligent and Soft Computing", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)

2008

Wit Foryś, Adam Roman Lower bound for the length of synchronizing words in partially-synchronizing automata, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 448 - 459
Bartosz Bierkowski, Piotr Kalita, Igor Podolak, Adam Roman Algorithm for intelligent prediction of requests in business systems, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE vol. 4910 (2008), 696-707
A Roman, A note on Černy conjecture for automata over 3-letter alphabet, Journal of Automata, Languages and Combinatorics 13 (2), 141-143 (2008)

2007

A Roman, Two Simple Methods for Obtaining New Classes of Automata Fulfilling ˇCern Conjecture, Schedae Informaticae 16 (2007)

2006

A Roman, Merging states and synchronization problem, Schedae Informaticae 15, 95-108 (2006)

2005

Marcin Żelawski Pattern Recognition Based on Homology Theory, MACHINE GRAPHICS & VISION: INTERNATIONAL JOURNAL vol. 14, No. 3 (2005), 309-324
A Roman, New Algorithms for Finding Short Reset Sequences in Synchronizing Automata., IEC (Prague), 13-17 (2005)

2004

A Roman, The proposal of Algorithmic Turing Test, (2004)

Contact Us

Igor Podolak, PhD
Group of Machine Learning Research
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Lojasiewicza 6
30-342, Cracow, Poland