Seminars

Due to the coronavirus outbreak, all seminars take place online (at regular times).
For a link to the next meeting, please visit our FB page.

GMUM Seminar takes place every Thursday at 14:00 in Room 1146.

GMUM Seminar is our official seminar. Topics that we cover at this seminars are mostly our finished works, overviews of state-of-the-art methods, and progress in our projects.

Guests are always welcome! If you would like to present at our seminar, send a message to gmum@uj.edu.pl.

Tea Seminar takes place every Friday at 10:00 in Room 1146.

Tea Seminar is a semi-official seminar of our group. Here, we discuss our current research problems and new ideas.

The seminar is open to public, so if you're interested, come and join us with your morning cup of tea (or a mug of coffee).

Schedule

Title Authors Seminar Date
TBD POB main seminar 03 June 2021
TBD POB main seminar 06 May 2021
PolyGen i wstęp do czystej topologii siatek 3D Przemysław Stachura tea seminar 23 April 2021
Procesy gaussowskie - uogólnienie dla object tracking Jacek Tabor tea seminar 16 April 2021
Bayesian Meta-Learning for the Few-Shot Setting via Deep Kernels Massimiliano Patacchiola main seminar 15 April 2021
Gaussian Processes Jacek Tabor tea seminar 09 April 2021
TBD POB main seminar 08 April 2021
O transformerach (i self-atencji) w cheminformatyce słów kilka Łukasz Maziarka main seminar 01 April 2021
Conditional computations Maciej Wołczyk, Bartosz Wójcik tea seminar 26 March 2021
O transformerach (i self-atencji) słów kilka Łukasz Maziarka main seminar 25 March 2021
TBD POB main seminar 18 March 2021
Non-parametric models in a form of function trees and methods of their identification using experimental data Mikhail Poluektov, Andrew Polar main seminar 11 March 2021
Compressing Large Transformer-Based Models Klaudia Bałazy, Mohammadreza Banaei tea seminar 26 February 2021
Modele Języka rozumiejące układ dokumentu Michał Pietruszka main seminar 25 February 2021
DigiWorld PreLAB Presentation: Digital Change & Analysis LAB, Global Complex Systems LAB Magdalena Wójcik, Rafał Wisła, Marta Najda-Janoszka, Anna Szopa, Małgorzata Abbasy, Marcin Grabowski, Magdalena Kozub-Karkut, Piotr Łasak, Paulina Napierała, Sławomir Wyciślak main seminar 04 February 2021
Optymalizacja kodu w PyTorch i TensorFlow Michał Sadowski tea seminar 22 January 2021
Prototypes and binarization in the context of the self-explained neural networks Dawid Rymarczyk tea seminar 15 January 2021
Exploiting weakly supervised visual patterns to learn from partial annotations Konrad Walkowicz, Marek Śmieja main seminar 14 January 2021
NeurIPS 2020 reading group (3) Andrzej Bedychaj, Adriana Borowa, Agnieszka Pocha, Przemysław Rola, Dawid Rymarczyk tea seminar 08 January 2021
DigiWorld PreLAB Presentation: Digital Humanities Jan Rybicki, Tomasz Z. Majkowski main seminar 07 January 2021
NeurIPS 2020 reading group (2) Klaudia Bałazy, Jakub Chłędowski, Aleksandra Nowak, Maciej Wołczyk, Michał Zając tea seminar 18 December 2020
NeurIPS 2020 reading group (1) Krzysztof Galias, Piotr Miłoś, Damian Stachura, Bartosz Wójcik main seminar 17 December 2020
Contrastive learning methods Adriana Borowa, Dawid Rymarczyk, Tomasz Danel tea seminar 11 December 2020
Neural network interpretability Dawid Rymarczyk, Adriana Borowa main seminar 10 December 2020
Smooth Loss Functions for Deep Top-k Classification Przemysław Rola tea seminar 04 December 2020
DigiWorld PreLAB Presentation: Jagiellonian Center of Biomedical Imaging "BioImage", Planetary Lab Zenon Rajfur, Joanna Kozakiewicz, Grzegorz Michałek, Michał Ostrowski, Roman Kwiecień main seminar 03 December 2020
Multitask and Disentanglement Łukasz Maziarka, Aleksandra Nowak, Maciej Wołczyk, Andrzej Bedychaj tea seminar 20 November 2020
AI-powered synthesis planning as a key tool for discovering novel drug candidates Stanisław Jastrzębski main seminar 19 November 2020
Które cechy atomowe są ważne? Jak przewidywać stabilność metaboliczną? - podwójne seminarium Agnieszka Pocha, Tomasz Danel, Łukasz Maziarka, Sabina Podlewska tea seminar 13 November 2020
How to write a good research paper? Tomasz Trzciński tea seminar 06 November 2020
Neural Network Training in High Dimensions: Loss Landscape, Neural Tangent Kernel, and the Nonlinear Advantage Stanislav Fořt main seminar 05 November 2020
LIME i SHAP - jak wyjaśniać pojedyncze predykcje? Agnieszka Pocha tea seminar 30 October 2020
Models with discrete latent Jacek Tabor tea seminar 23 October 2020
Analytical problems in medical genomics Przemysław Kapusta, Paweł Wołkow main seminar 22 October 2020
Protokolaryzacja bezpieczeństwa Artur Gruszczak tea seminar 16 October 2020
Czy radioterapia jest bezpieczna? Kontrola jakości w radioterapii. Zbisław Tabor main seminar 15 October 2020
Neural Networks Interpretability: Concept Activation Vectors, Prototype Networks, and Concept Whitening Bartosz Zieliński, Dawid Rymarczyk tea seminar 09 October 2020
Wykorzystanie sieci neuronowych w kalibracji modeli finansowych Bartłomiej Małkus tea seminar 25 September 2020
Continual Learning - Literature Review (2) Wojciech Masarczyk, Igor Podolak main seminar 24 September 2020
Continual Learning - Literature Review Bartosz Zieliński, Jacek Tabor, Łukasz Struski, Wojciech Masarczyk, Igor Podolak, Dawid Rymarczyk tea seminar 18 September 2020
Multi-task & Meta-learning Marcin Sendera main seminar 17 September 2020
3D Shape and Texture Reconstruction Javed Ahmad tea seminar 11 September 2020
Multilabel Classification II Jacek Tabor, Przemysław Rola, Przemysław Spurek, Łukasz Struski, Marek Śmieja main seminar 10 September 2020
GEval Evaluation Tool, or You'd Better Stop Writing Those Quick-and-Dirty Evaluation Scripts Filip Graliński main seminar 20 August 2020
Do Deep Generative Models Know What They Don't Know? Marcin Sendera tea seminar 14 August 2020
AtlasNet: 3d surface reconstruction based on local parametrisation Adam Czepielik tea seminar 07 August 2020
About Meta-Learning - Short Introduction to MAML Aleksandra Nowak tea seminar 31 July 2020
What is wrong with Attention? Michał Pietruszka tea seminar 24 July 2020
The topology of a latent space in latent variable models Piotr Tempczyk main seminar 23 July 2020
Wprowadzenie do nauczania maszynowego i sztucznej inteligencji (DigiWorld) Marek Śmieja, Przemysław Spurek, Łukasz Maziarka oraz Bartosz Zieliński tea seminar 17 July 2020
Wybory, decyzje, liczby: badania ilościowe nad polityką w DigiWorld Dariusz Stolicki, Daria Boratyn, Jarosław Flis, Wojciech Słomczyński, Jacek Sokołowski, Karol Życzkowski main seminar 16 July 2020
Multi-Label Learning Jacek Tabor tea seminar 26 June 2020
From CNNs and GCNs to Geometric Graph Convolutions Tomasz Danel tea seminar 19 June 2020
Reducing catastrophic forgetting with learning on synthetic data Wojciech Masarczyk main seminar 18 June 2020
End-to-end Sinkhorn Autoencoder with Noise Generator Kamil Deja tea seminar 12 June 2020
From one zero to four heros, a story of multi-agent Reinforcement Learning team in Google Football environment / Single Agent’s Adventures in Google Football Environment by means of Reinforcement Learning Witalis Domitrz, Maciej Mikuła main seminar 04 June 2020
Multi-property extraction with dual-source transformer Jakub Chłędowski tea seminar 29 May 2020
Overview of disentanglement theory and methods (2) Maciej Wołczyk, Aleksandra Nowak, Łukasz Maziarka, Jacek Tabor, Marek Śmieja, Andrzej Bedychaj, Przemysław Spurek tea seminar 22 May 2020
Zastosowanie regularyzacji w celu włączenia dodatkowej informacji do modelu. Sieci neuronowe w szeregach czasowych. Kewin Pączek tea seminar 15 May 2020
Understanding the robustness of deep neural network classifiers for breast cancer screening Witold Oleszkiewicz main seminar 14 May 2020
Overview of disentanglement theory and methods (1) Maciej Wołczyk, Aleksandra Nowak, Łukasz Maziarka, Jacek Tabor, Marek Śmieja, Andrzej Bedychaj, Przemysław Spurek tea seminar 08 May 2020
Neural Networks on Random Graphs Aleksandra Nowak, Romuald Janik tea seminar 24 April 2020
Generowanie związków o poprawionej stabilności Agnieszka Pocha tea seminar 17 April 2020
Multiple Instance Learning Dawid Rymarczyk, Jacek Tabor, Bartosz Zieliński tea seminar 03 April 2020
Can we use Digital Breast Tomosynthesis to enhance breast cancer screening? Jakub Chłędowski main seminar 02 April 2020
Odległości kernelowe między rozkładami prawdopodobieństwa Jacek Tabor, Przemysław Spurek tea seminar 27 March 2020
Automated Scoring of Whole Slide Histology Images Dawid Rymarczyk, Adriana Borowa, Michał Chałupczak, Tomasz Danel, Wojciech Ozimek, Bartosz Zieliński main seminar 26 March 2020
Conditional Invertible Flow for Point Cloud Generation Michał Stypułkowski tea seminar 20 March 2020
We Should At Least Be Able To Design Molecules That Dock Well Tobiasz Ciepliński main seminar 19 March 2020
Flow Models Łukasz Maziarka, Marcin Sendera main seminar 12 March 2020
Challenges in data analysis for (meta-)genomics based intelligence and forensic Paweł Łabaj tea seminar 06 March 2020
Immersive Visual Analytics in Virtual Reality with Applications to Engineering Design in Aerospace and Aeronautics Sławomir Tadeja main seminar 05 March 2020
CoCoGAN Maciej Szymczak tea seminar 28 February 2020
Subjective overview of NeurIPS 2019 (2) Łukasz Maziarka main seminar 27 February 2020
Review of pre-training methods in chemistry (2) Sławomir Mucha tea seminar 24 January 2020
Wprowadzenie HSIC-a Jacek Tabor main seminar 23 January 2020
Wasserstein Autoencoders Kamila Wójcik tea seminar 17 January 2020
Hierarchical correlation reconstruction and predicting parameters of parametric distributions Jarosław Duda main seminar 16 January 2020
Subjective overview of NeurIPS 2019 (1) Maciej Wołczyk tea seminar 10 January 2020
Komputerowe wspomaganie medycznej diagnostyki obrazowej Zbisław Tabor main seminar 09 January 2020
One-shot Architecture Search via Normalized Weights Bartosz Wójcik tea seminar 20 December 2019
Style Based Generative Adversarial Networks Michał Sadowski tea seminar 13 December 2019
Review of pre-training methods in chemistry (1) Sławomir Mucha main seminar 12 December 2019
Set aggregation network as a trainable pooling layer Aleksandra Nowak tea seminar 06 December 2019
3D point cloud generation using autoencoder based methods Przemysław Spurek main seminar 05 December 2019
Preludium - discussion tea seminar 29 November 2019
Learning Loss for Active Learning Dawid Rymarczyk, Michał Sadowski, Maksym Titov tea seminar 22 November 2019
LoCoGAN – Local Convolutional Generative Adversarial Network Przemysław Spurek main seminar 21 November 2019
Distribution-Interpolation Trade off in Generative Models Damian Leśniak tea seminar 15 November 2019
Uczenie Ganów na zdjęciach o wysokiej rozdzielczości Szymon Knop, Jacek Tabor, Łukasz Struski, Wiktor Daniec, Przemysław Spurek tea seminar 08 November 2019
Entropia mierzona siecią neuronową Romuald Janik main seminar 07 November 2019
HyperGAN Marcin Sendera tea seminar 25 October 2019
Nonlinear Independent Component Analysis and Disentanglement Learning Aleksandra Nowak main seminar 24 October 2019
Deep Weighted Independent Component Analysis (DeepWeICA) Andrzej Bedychaj, Jacek Tabor, Przemysław Spurek, Aleksandra Nowak tea seminar 18 October 2019
Molecule-Augmented Attention Transformer Łukasz Maziarka, Tomasz Danel main seminar 17 October 2019
The Break-Even Point on the Optimization Trajectories of Deep Neural Networks Stanisław Jastrzębski additional seminar 15 October 2019
Topologiczna Analiza Danych Paweł Dłotko tea seminar 11 October 2019
Biologically-Inspired Spatial Neural Networks Maciej Wołczyk, Jacek Tabor, Marek Śmieja main seminar 10 October 2019
Pioneer Networks: Progressively Growing Generative Autoencoder Szymon Knop tea seminar 14 June 2019
Generative Models in Reinforcement Learning Krzysztof Galias tea seminar 07 June 2019
SGD methods overview - from 1st order to online saddle-free 2nd order Jarosław Duda main seminar 06 June 2019
Generowanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości Łukasz Struski, Jacek Tabor, Bartosz Zieliński tea seminar 31 May 2019
Dynamika zmian sieci neuronalnych mózgu Tadeusz Marek main seminar 30 May 2019
Stan & Stan & The Hessian Stanisław Jastrzębski tea seminar 24 May 2019
Autoenkoder grafowy oparty o entropię Mateusz Malik main seminar 23 May 2019
Pole wektorowe rekonstrukcji Mateusz Juda tea seminar 17 May 2019
Deep k-Nearest Neighbors Tomasz Krzyżek main seminar 16 May 2019
Deep learning w medycynie Jan Witowski main seminar 09 May 2019
Probabilistic U-Net Adam Piekarczyk main seminar 25 April 2019
Analiza Sentymentu Krzysztof Rajda tea seminar 05 April 2019
PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation Przemysław Spurek main seminar 04 April 2019
Metody SGD Drugiego Rzędu Jarosław Duda, Stanisław Jastrzębski tea seminar 29 March 2019
Graph Convolutional Neural Networks Łukasz Maziarka main seminar 28 March 2019
Graph Convolutional Neural Networks Łukasz Maziarka, Agnieszka Słowik tea seminar 22 March 2019
PhD Defense (open to the public) Stanisław Jastrzębski main seminar 21 March 2019
Przegląd wybranych modeli do śledzenia obiektów (object tracking) Agnieszka Pocha, Krzysztof Misztal tea seminar 15 March 2019
Badania akustyczne nocnych ptasich wędrówek: wykorzystanie metod automatycznych do detekcji głosów Hanna Pamuła main seminar 14 March 2019
Flow-Based Generative Models Tomasz Danel tea seminar 08 March 2019
Wypełnianie brakujących fragmentów obrazów z wykorzystaniem sieci GAN Michał Sadowski main seminar 07 March 2019
Geometry Latent II Jacek Tabor tea seminar 01 March 2019
Semester Summary main seminar 28 February 2019
Hypery II Ł. Maziarka, M. Śmieja, M. Wołczyk, J. Nowak, J. Tabor main seminar 24 January 2019
Reinforcement learning for autonomous driving Krzysztof Galias tea seminar 18 January 2019
Workshops Nokia main seminar 17 January 2019
Ocena wiarygodności, kalibracja gęstości, GAE, MCA Jarosław Duda tea seminar 11 January 2019
Kompresja zdjęć (przegląd SOTA) Jakub Nowak main seminar 10 January 2019
Evolutionary-Neural hybrids for Architecture Search Krzysztof Maziarz main seminar 03 January 2019
On distance methods for clustering of 2D profiles with application to pottery fragments typology Paulina Czubaj tea seminar 14 December 2018
W poszukiwaniu systemu automatycznej analizy wokalizacji ultradźwiękowych gryzoni Piotr Popik main seminar 13 December 2018
Uncertainty in Deep Learning Models Igor Sieradzki tea seminar 07 December 2018
Binary neurons Tomasz Danel main seminar 06 December 2018
AI w analizie zdjęć biologicznych Krzysztof Misztal tea seminar 30 November 2018
IBM Academic Initiative; Kraków Software Laboratory Barbara Kowalczyk, Łukasz Ćmielowski (IBM) main seminar 29 November 2018
Generative models based on Wasserstein distance Aleksandra Nowak tea seminar 23 November 2018
Naśladowanie ludzkiej percepcji w generacji obrazów Martyna Chruściel main seminar 22 November 2018
Hypernetworks S. Klocek, Ł. Maziarka, J. Tabor tea seminar 16 November 2018
Zwodnicze przykłady (ang. adversarial examples) dla sieci neuronowych Paweł Morawiecki (Instytut Podstaw Informatyki PAN) main seminar 15 November 2018
Głębokie przetwarzanie danych strukturalnych (zbiory, grafy, etc.) J. Tabor, M. Śmieja, Ł. Maziarka, A. Nowak tea seminar 09 November 2018
Semi-supervised deep generative model Maciej Wołczyk main seminar 08 November 2018
Początkowa faza trenowania sieci neuronowych Stanisław Jastrzębski tea seminar 26 October 2018
Wstęp do domain adaptation Tomasz Danel main seminar 25 October 2018
Cramer-Wold AutoEncoder Jacek Tabor tea seminar 19 October 2018
Algorytm odwracania odwzorowań wielomianowych i efektywne obliczenia w algebrze symbolicznej Paweł Bogdan main seminar 18 October 2018
Glow - a flow-based generative model Michał Zając tea seminar 12 October 2018
Przemysłowe zastosowanie predykcji defektów oprogramowania wykorzystującej uczenie maszynowe Jarosław Hryszko main seminar 11 October 2018
Estimating joint distribution with polynomial for example for time series prediction Jarosław Duda main seminar 04 October 2018
Projekty badawcze GMUM - przegląd Jacek Tabor main seminar 14 June 2018
Połączenie cyklostacjonarności, funkcjonalnej analizy danych i sygnałów Jacek Leśkow (PK) main seminar 07 June 2018
Learning binary local feature descriptors - their evolution and application in SLAM Tomasz Trzciński (UW) main seminar 24 May 2018
Risk Problems and ML applications within a Bank Jaromir Dziula, Bartłomiej Szpak (HSBC) main seminar 17 May 2018
Generative Autoencoders Przemysław Spurek main seminar 10 May 2018
Geometry of latent space Jacek Tabor main seminar 19 April 2018
Visual pattern discovery by deep learning for the extraction of building characteristics Matthias Zeppelzauer (St. Pölten University) main seminar 12 April 2018
Missing data for Neural Networks Jacek Tabor, Marek Śmieja, Łukasz Struski main seminar 05 April 2018
Latent Space Oddity #2 J. Tabor, I. Podolak, Ł. Struski tea seminar 23 March 2018
Development and evaluation of a deep learning model for protein-ligand binding affinity prediction Marta Stępniewska-Dziubińska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) main seminar 22 March 2018
Latent Space Oddity #1 J. Tabor, I. Podolak, Ł. Struski tea seminar 16 March 2018
Machine Learning in the world of Internet Media Joanna Misztal-Radecka (Grupa Onet-RAS Polska) main seminar 15 March 2018
On top eigendirections of word embeddings Jakub Chłędowski tea seminar 09 March 2018
A multi-instance deep neural network classifier: application to Higgs boson CP measurement Piotr Białas (WFAIS) main seminar 08 March 2018
Generowanie rymowanych wierszy w języku polskim za pomocą HMM i LSTMów Tomasz Danel, Julia Łucka tea seminar 02 March 2018
SGD Noise Improves Conditioning by Smoothing the Sharpest Directions Stanisław Jastrzębski main seminar 01 March 2018
How deeply deep learning entered the field of Chemistry Sabina Podlewska (IFPAN) main seminar 08 February 2018
Density estimation - A case study Magda Wiercioch tea seminar 02 February 2018
Dermoscopic Image Segmentation for Computer Aided Diagnostic Leszek Nowak (WFAIS) main seminar 01 February 2018
Subspace clustering; Neural networks with incomplete data M. Śmieja, Ł. Struski, P. Spurek tea seminar 26 January 2018
Some nonstandard approaches to hard computational problems Jarek Duda main seminar 25 January 2018
Identifying and attacking the saddle point problem Agnieszka Pocha tea seminar 19 January 2018
A few papers on question answering Oleksandr Zakharchuk main seminar 18 January 2018
Pixel Recurrent Neural Networks Krzysztof Hajto tea seminar 12 January 2018
A new approach for density-based clustering Magdalena Wiercioch main seminar 11 January 2018
Semantic Image Inpainting With Deep Generative Models Piotr Kowenzowski tea seminar 05 January 2018
Teoria Baz Grobnera Barbara Ciesielska main seminar 04 January 2018
Distance Covariance Coefficient Łukasz Maziarka tea seminar 15 December 2017
Sieci Neuronowe Zoptymalizowane Pod Urządzenia Mobilne Tomasz Danel main seminar 14 December 2017
Limitations and Problems of Deep Learning Stanisław Jastrzębski tea seminar 08 December 2017
Understanding How Deep Networks Learn Stanisław Jastrzębski main seminar 07 December 2017
Intro to Variational AutoEncoders Damian Leśniak & Igor Sieradzki tea seminar 01 December 2017
Using omics data in deep learning Oleksandr Myronov main seminar 30 November 2017
IVA - Independent Vector Analysis Andrzej Bedychaj tea seminar 24 November 2017
Algorytmy uczenia maszynowego do adaptacji miejsca wykonywania zadań w środowisku mobilnej chmury obliczeniowej B. Śnieżyński (AGH), P. Nawrocki (AGH), J. Tabor, K. Misztal main seminar 23 November 2017
Selected Topics from Deep Learning by Bengio & Goodfellow, part 1.5 DL@UJ tea seminar 17 November 2017
Tematy na Preludium14 Damian Leśniak, Igor Sieradzki main seminar 16 November 2017
Selected Topics from Deep Learning by Bengio & Goodfellow, part 1 DL@UJ tea seminar 10 November 2017
Nauczanie Bayesowskie Oleksandr Myronov main seminar 09 November 2017
Moment invariants for multi-component shapes with applications to leaf classification Magda Wiercioch tea seminar 27 October 2017
Representation Learning in Textual Entailment Prediction Kuba Chłędowski main seminar 26 October 2017
Leave-one-out SVM Piotr Kowenzowki tea seminar 20 October 2017
Context Encoders, Feature Learning by Impainting Bartosz Zieliński, Łukasz Struski, Marek Śmieja main seminar 19 October 2017
Klastrowanie z ICML17 dr. Marek Śmieja, dr. Przemysław Spurek, dr. Łukasz Struski tea seminar 13 October 2017
New approach to closed form ICA Andrzej Bedychaj main seminar 12 October 2017
Lossless Compression by Substring Enumeration Danny Dubé (Université Laval) main seminar 27 July 2017
Embeddingi w NLP, Klastrowanie Browna K. Misztal, A. Pocha, Ł. Struski, P. Spurek main seminar 20 July 2017
Binarne Reprezentacje Tekstu Marcin Kurdziel (AGH) main seminar 22 June 2017
Co rob_ć _dy w danyc_ są dziury? Techniki radzenia sobie z missing data Krzysztof Hajto main seminar 08 June 2017
Wyszukiwanie anomalii w procesach biznesowych Szymon Knop main seminar 01 June 2017
Feature Selection for Failure Detection Agnieszka Pocha main seminar 25 May 2017
A recipe for simple effective models Michael Abbott (WFAIS) main seminar 18 May 2017
Automatyczne rozpoznawanie utworów muzycznych z wykorzystaniem audio fingerprintingu Mateusz Kubica main seminar 11 May 2017
Independent Component Analysis #2 Jacek Tabor main seminar 04 May 2017
A survey on Membrane Computing: Theory, Applications and Tools Luis Valencia-Cabrera main seminar 27 April 2017
Znajdowanie najbliższej macierzy o określonych własnościach (matrix nearest problems) Michał Wojtylak main seminar 20 April 2017
DBSCAN, HDBSCAN i algorytmy pokrewne Andrzej Bedychaj main seminar 13 April 2017
GPCR Benchmarking Damian Leśniak main seminar 06 April 2017
Machine learning for display advertising Grzegorz Harańczyk (Criteo) main seminar 30 March 2017
Spektroskopia oscylacyjna (IR/RS) i komplementarne techniki w obrazowaniu biomarkerów zmian chorobowych Katarzyna Marzec (JCET) main seminar 23 March 2017
Independent Component Analysis Jacek Tabor main seminar 16 March 2017
Szybka parametryczna estymacja gęstości Jarek Duda main seminar 09 March 2017
Deep Learning (nie) działa, czyli o tym jak uczą się sieci DL Stanisław Jastrzębski main seminar 09 March 2017
Spectral Clustering #2 (at 1 PM) Sławomir T. Wierzchoń main seminar 02 March 2017
Spectral Clustering #1 (at 3 PM) Sławomir T. Wierzchoń main seminar 01 March 2017
Psychiatria, a badania naukowe Wojciech Datka Rafał Jaeschke main seminar 23 February 2017
Introduction to Reinforcement Learning Krzysztof Hajto main seminar 26 January 2017
Rekonstrukcja obrazu w tomografie J-PET Piotr Białas (WFAIS UJ) main seminar 19 January 2017
TBD Jose Quesada main seminar 12 January 2017
Outlier Detection Review Przemysław Spurek main seminar 15 December 2016
Logistic Regression with Pairwise Constraints Oleksandr Myronov main seminar 08 December 2016
Introduction to Batch Normalization Damian Leśniak main seminar 01 December 2016
Extreme Learning Machines Agnieszka Słowik main seminar 24 November 2016
Semi-Supervised Clustering Marek Śmieja main seminar 17 November 2016
Uczenie z nadzorem jako metoda generowania strategii agentów na przykładzie adaptacyjnego zarządzania usługami w mobilnej chmurze obliczeniowej Bartłomiej Śnieżyński, Piotr Nawrocki (Katedra Informatyki AGH) main seminar 10 November 2016
Stare i nowe techniki używane w kompresji danych Jarek Duda main seminar 03 November 2016
"Introduction to Time Series \#2" Igor Podolak, Damian Leśniak main seminar 27 October 2016
"Introduction to Time Series \#1" Igor Podolak, Damian Leśniak main seminar 20 October 2016
Machine Learning w przewidywaniu awarii Mateusz Marzec - Reliability Solutions main seminar 13 October 2016
NLP methods in virtual screening & Neural Prediction Models for Land Conflict Prevention Szymon Nakoneczny, Konrad Talik main seminar 16 June 2016
User2vec: user modeling using LSTM networks Konrad Żołna (Instytut Matematyki UJ) main seminar 09 June 2016
Obrazowanie hiperspektralne i analiza wielowymiarowa w badaniu dzieł sztuki Agata Mendys main seminar 02 June 2016
Active Learning Igor Sieradzki main seminar 19 May 2016
dr.GMUM - towards standarizing our work Damian Leśniak, Stanisław Jastrzębski main seminar 12 May 2016
How to handle missing data in classification using SVM? Lukasz Struski, Maciej Smieja, Jacek Tabor main seminar 28 April 2016
Virtual Reality in surgery Przemyslaw Korzeniowski (Imperial College of London) main seminar 21 April 2016
Bayesian optimization of hyperparameters via Gaussian Processes Stanisław Jastrzębski main seminar 14 April 2016
New coding possibilities with asymmetric sender-receiver knowledge Jarek Duda main seminar 07 April 2016
SVM with additional neutral class Marek Smieja, Jacek Tabor main seminar 31 March 2016
Past, present and future of DNA sequencing, alignment and compression Jarek Duda main seminar 10 March 2016
Independent Component Analysis Przemysław Spurek main seminar 03 March 2016
Wprowadzenie do teorii macierzy przypadkowych. Piotr Warchoł [WFAIS] main seminar 04 February 2016
Komputerowo wspomagane projektowanie leków. Metody i wyzwania. Krzysztof Rataj [Instytut Farmakologii PAN] main seminar 28 January 2016
Entropijne klastrowanie rzadkich binarnych danych wysokowymiarowych Marek Śmieja main seminar 21 January 2016
Metrologia współrzędnościowa w badaniach materiałów biologicznych - problemy wybrane Artur Wójcik [UR] main seminar 14 January 2016
Semi-Supervised Representation Learning Stanisław Jastrzębski main seminar 07 January 2016
Classification of extremely imbalanced, binary datasets - case study in cheminformatics Wojciech Czarnecki main seminar 17 December 2015
Nowe podejście do klasyfikacji oparte o algorytm działów wodnych Mateusz Baran [IT PK] main seminar 10 December 2015
Biometryczny system identyfikacji człowieka na podstawie cech siatkówki oka Michał Drobniak main seminar 26 November 2015
A Kaggle competition on brain EEG Romuald Janik [FAIS UJ] main seminar 26 November 2015
Modele z dużą liczbą zmiennych jakościowych Piotr Kościelniak [IM UJ] main seminar 19 November 2015
Potencjalne aplikacje systemów AI w Neuroobrazowaniu Bartłomiej Kroczek ○ Michał Ociepka main seminar 12 November 2015
Deep convolutional filter banks for texture recognition and segmentation Bartosz Zieliński main seminar 05 November 2015
Neurosolver - Neuromorphic General Problem Solver Andrzej Bieszczad main seminar 22 October 2015
Deep architectures in vision and NLP Magdalena Wiercioch main seminar 15 October 2015
Normalized rotation molecular shape descriptors Jarosław Duda main seminar 08 October 2015
Improving multi-label classification by dividing the label space using modularity-maximizing community detection methods Piotr Szymański main seminar 02 July 2015
Topological Data Analysis: introduction and persistent homology #2 Grzegorz Jablonski main seminar 25 June 2015
Analiza danych i obrazów miażdżycowych ○ Segmentacja obrazów medycznych – metody atlasowe i modele statystyczne Bartosz Zieliński, Zbisław Tabor main seminar 11 June 2015
Topological Data Analysis: introduction and persistent homology Grzegorz Jablonski main seminar 28 May 2015
Lattice computing Manuel Grana main seminar 14 May 2015
"Fushion learning room 0094" Regina Liu main seminar 07 May 2015
MLE with constraints #2 Przemysław Spurek main seminar 30 April 2015
"@plSIGML - Gliwice" main seminar 23 April 2015
MLE with constraints #1 Przemysław Spurek main seminar 16 April 2015
AdaSS Michał Woźniak main seminar 09 April 2015
Soft clustering Magdalena Wiercioch, Marek Śmieja, Jacek Tabor main seminar 26 March 2015
Subspace Memory Clustering #3 ○ Generalized Projected Clusters - ORCLUS Łukasz Struski, Krzysztof Hajto main seminar 19 March 2015
Subspace Memory Clustering #2 Łukasz Struski main seminar 12 March 2015
Subspace Memory Clustering #1 Łukasz Struski main seminar 05 March 2015
Hilberg's Conjecture Jacek Tabor main seminar 26 February 2015
"@TFML - Będlewo" GMUM main seminar 19 February 2015
Weighted Tanimoto ELM for Drug Discovery - Theoretical Part Wojciech Czarnecki main seminar 12 February 2015
Weighted Tanimoto ELM for Drug Discovery - Practical Part Wojciech Czarnecki main seminar 05 February 2015
Tracking of the particles in Time Projection Chamber in NA61/SHINE experiment Oskar Wyszyński main seminar 29 January 2015
Content-based recommendations with Poisson factorization Joanna Misztal main seminar 22 January 2015
Grounded Compositional Semantics for Finding and Describing Images with Sentences Magdalena Wiercioch main seminar 15 January 2015
Wykrywanie i rozpoznawanie eliptycznych wzorców Krzysztof Misztal main seminar 08 January 2015
Maximal Entropy Random Walk in information channels, diffusion and analysis of graphs #2 Jarosław Duda main seminar 18 December 2014
Maximal Entropy Random Walk in information channels, diffusion and analysis of graphs Jarosław Duda main seminar 11 December 2014
Density clusterings Mateusz Malik main seminar 04 December 2014
Quantum finite automata Wiesław Pałka main seminar 27 November 2014
Iris segmentation vs. CEC Krzysztof Misztal main seminar 20 November 2014
Active Function Cross Entropy Clustering Przemysław Spurek main seminar 13 November 2014
Asymmetric Numeral Systems, czyli jak dodać ułamkowe bity do kodera Huffmana Jarosław Duda main seminar 06 November 2014
Turbiny Jacek Tabor main seminar 30 October 2014
Entropy based classification @plSIGML - Łódź Wojciech Czarnecki main seminar 24 October 2014
HCOC - Hierarchical objects classification @plSIGML - Łódź Igor Podolak main seminar 23 October 2014
Organizational meeting. What was GMUM up to during summer? Jacek Tabor, Igor Podolak main seminar 16 October 2014
Guest seminar from University of Edinburgh Krzysztof Geras main seminar 16 July 2014
Modele propagacji wpływu w sieciach społecznych Anna Szczepanek main seminar 12 June 2014
Monte Carlo Markov Chains Przemysław Spurek main seminar 05 June 2014
HCOC i inne Igor Podolak main seminar 22 May 2014
Shannon's coding theorem Przemysław Spurek main seminar 15 May 2014
Three months of kaggling Wojciech Czarnecki main seminar 08 May 2014
Recent advances in human-centric video understanding Marín-Jiménez main seminar 24 April 2014
On machine learning applications for code testing Adam Roman main seminar 10 April 2014
Autoencoders as building blocks of Deep Learning Magdalena Wiercioch main seminar 03 April 2014
Uczenie maszynowe obrazów znamion barwnikowych Grzegorz Surówka main seminar 27 March 2014
Będlewo Igor Podolak, Przemysław Spurek (at Horizons of Mathematics 2014) main seminar 20 March 2014
Cross Entropy Clustering Jacek Tabor (at plSIGML seminar, Wroclaw University of Technology) main seminar 17 March 2014
On the SVM parameters selection in compounds activity prediction Sabina Smusz main seminar 13 March 2014
Asymmetric Clustering Index ○ From academia to business Marek Śmieja, Grzegorz Świrszcz main seminar 06 March 2014
On OMP convergence Grzegorz Świrszcz main seminar 27 February 2014
On Renyi's Entropy, Density estimation and classification #2 Wojciech Czarnecki main seminar 13 February 2014
On Renyi's Entropy, Density estimation and classification #1 Wojciech Czarnecki main seminar 06 February 2014
Introduction to the Density Estimation Jacek Tabor main seminar 30 January 2014
Introduction to the Entropy Jacek Tabor main seminar 23 January 2014
Deep learning - introduction #3 Igor Podolak main seminar 16 January 2014
Deep learning - introduction #2 Igor Podolak main seminar 09 January 2014
Deep learning - introduction #1 Igor Podolak main seminar 19 December 2013

Contact Us

Group of Machine Learning Research
Faculty of Mathematics and Computer Science
ul. Lojasiewicza 6
30-342, Cracow, Poland